Höjdsaxbord

Höjdsaxbord​

höjdsaxbord

Höjdsaxbord

Höjdsaxbord är konstruerad för industriell lyftning av varor till  högre höjder samtidigt som kompakta dimensioner upprätthålls. Detta Lyftbord kan också fungera som en fraktlift som stöder två eller tre våningar. Ergolyft kan användas både inomhus och utomhus. För säkerheten för användarna och varorna som lyfts kan Ergolyfts höjdsaxbord vara utrustat med pvc bälg, skyddsnät räcke ,grindar samt övriga säkerhetsdetaljer. Detta lyftbord kräver permanent fastsättning i marken. Lyfthöjden, lasten, plattformens storlek är anpassad till de individuella kundkraven och hissens arbetsförhållanden.

Vår designavdelning ställer individuellt ut med kunden de nödvändiga kraven för hissens tekniska specifikation. Ergolyft höjdsaxbord är en ekonomisk lösning på användningen av traditionella godshissar.  

ALLMÄNNA EGENSKAPER  

 • Lyftkapacitet upp till 5.000 kg 
 • Lyftrörelse upp till 6000 mm ( standard ) 
 • Plattform längd från 950 mm till 5000 mm i standardutförande 
 • Möjligheter till kundanpassade lyftbord 
 • CE- märkt enligt SS EN 1570-1 
 • 24 V DC el system och manöverdon med dödmansgrepp 
 • IP 55 gödkänd elsystem 
 • Klämskyddsram på alla fyra sidor 
 • Lyftbordet är utrustad med slangbrottsventiler och mekaniska service spärrar  
 • Överbelastningskydd inställd för 110 % nominal kapacitet 
 • Övre gränsläggare 
 • Hög kvalitet av glidlager med smörjningspunkter 
 • Konstruktion av fyrkantprofil för ökad stabilitet