Fristående Lyftplattform

Fristående Lyfplattform​

Fristående lyftplattform

Ergolyft fristående godshiss är en lätt och självbärande konstruktion som inte behöver skruvas fast på någon struktur. Ergolyft fristående godshiss är mobil och kan flyttas för att användas på en annan plats. Ergolyft fristående godshiss är en vertikal hiss för transport av varor mellan olika nivåer.  

Godshissarna är hydrauliska med kraften överförd till plattformen via kedjor med utväxlingen 2:1. Godshissen består av en plattform som hänger i lyftkedjor och är styrd mot en mast. Mast, plattform, drivning och hydraulcylinder levereras förmonterade för snabbare installation. 
Ofta kan hissen kallas till ett visst plan genom ett särskilt signalsystem. Plattformen kan vara med eller utan räcken. Ergolyft fristående godshiss måste ha väggar eller skydd runt om, och elektromekaniskt förreglade grindar.  
Utrymmet innanför skydden benämns hisschakt eller skyddat område. Lasten skall vara jämnt fördelad eller centralt placerad. Tack vare sina kompakta dimensioner kräver masthissen inte extra maskinrum som vid standardhiss vilket medför stora pengabesparingar. 

Godshissen har en lång livslängd om de underhålls och sköts kontinuerligt. Ergolyft godshiss kan andvändas såväl inomhus som utomhus. 

ALLMÄNNA EGENSKAPER  

 • Lyfthöjd upp till 6 meter. 
 • Självbärande konstruktion 
 • Kapacitet upp till 1000 kg 
 • Plattform av tårplåt 
 • Externt aggregat – behöver inget maskinrum. 
 • Konstruktionen gör godshissen flexibel och enkel att placera. 
 • Snabb och smidig installation. 
 • Maximalt utrymmesbesparande. 
 • Kan levereras komplett med schakt och dörrar. 
 • För inom- och utomhusbruk. 
 • CE- märkt enligt SS EN 1570-1 och Maskindirektiv SS EN 2006/42/EG 
 • Varningssignal vid överlast 
 • Elsystem förberett för senare inkoppling av 2 externa grindar