Enkel Mast Lyftplattform

Enkel Mast Lyftplattform

Ergolyft Godshiss – Lyftplattform har många användnings områden. En av dom vanligaste användningsområdena av godshiss / Lyftplattform är inom lager och produktion. Ergolyft Godshiss – Lyftplattform monteras mot vägg eller som fristående enhet, godshissen / lyftplattformen är utrustad med komponenter av mycket hög  kvalitet.

* Godshiss/Lyftblattform: Lyftkapacitet upp till 6000kg
* Godshiss/Lyftplatform: Lyfthöjd upp till 12 meter
* Godshiss/Lyftplattform: Plattforms storlek upp till 4000mm x 9000m

Enkel mast lyftplattform

Ergolyft enkelmast godshiss är en vertikal hiss för transport av varor mellan olika nivåer. Ergolyft godshiss kan transportera varor till väldigt höga höjder med tung last. 

Godshissarna är hydrauliska med kraften överförd till plattformen via kedjor med utväxlingen 2:1. Godshissen består av en plattform som hänger i lyftkedjor och är styrd mot en mast. Masten, plattform, drivning och hydraulcylinder levereras förmonterade för snabbare installation. 
Ergolyft godshiss har en konstruktion som monteras fast i väggen eller i stål belkar t.ex. HEA eller HEB. Ofta kan hissen kallas till ett visst plan genom ett särskilt signalsystem. Plattformen kan vara med eller utan räcken. Godshissen måste ha väggar eller skydd runt om, och elektromekaniskt förreglade grindar. 
Utrymmet innanför skydden benämns hisschakt eller skyddat område. Lasten skall vara jämnt fördelad eller centralt placerad. Tack vare sina kompakta dimensioner kräver masthissen inte extra maskinrum som vid standardhiss vilket medför stora pengabesparingar. 

Godshissen har en lång livslängd om de underhålls och sköts kontinuerligt. Ergolyft godshiss kan andvändas såväl inomhus som utomhus. 

ALLMÄNNA EGENSKAPER  

 • Lyfthöjd upp till 12 meter. 
 • Kapacitet upp till 3000 kg 
 • Plattform av tårplåt 
 • Externt aggregat – behöver inget maskinrum. 
 • Konstruktionen gör godshissen flexibel och enkel att placera. 
 • Snabb och smidig installation. 
 • Maximalt utrymmesbesparande. 
 • Kan levereras komplett med schakt och dörrar. 
 • För inom- och utomhusbruk. 
 • CE- märkt enligt SS EN 1570-1 och Maskindirektiv SS EN 2006/42/EG 
 • Varningssignal vid överlast 
 • Elsystem förberett för senare inkoppling av 2 externa grindar