Billyftbord

Bilhiss

Billyftbord

Ergolyft Billyftbord används framför allt till att transportera bilar till och från olika våningsplan i parkeringshus, utställningslokaler eller försäljningslokaler. Den speciella konstruktionen innebär att endast jämnt utbredd last gäller och bordet kan därför inte användas som ett traditionellt lyftbord. Vid begränsat parkeringsutrymme kan en bilhiss vara den perfekta lösningen ur flera synvinklar.  

Ergolyft Billyftbord kan man producera som enkelsaxbord eller höjdsaxbord för att klara lyfthöjden. Ergolyft Billhiss har som standardutförande tårplåt för att minska halkrisken, landningspinnar , elsystem förberett för senare inkoppling av två externa grindar.  

Vi erbjuder också lösningar med shot bolts system som mekaniskt blokerar bordet på olika våningar , varningssignal vid överlast och hydraulik med mjukstart och stop. Vi har kundanpassade lösningar av Ergolyft Billyftbord för bästa funktionalitet och säkerhet. 

ALLMÄNNA EGENSKAPER  

 • Lyftkapacitet upp till 10.000 kg 
 • Lyftrörelse upp till 7000 mm ( standard ) 
 • Plattform längd från 5000 mm till 8000 mm i standardutförande 
 • Möjligheter till kundanpassade lyftbord 
 • CE- märkt enligt SS EN 1570-1 
 • 24 V DC el system och manöverdon med dödmansgrepp 
 • IP 55 godkänt elsystem  
 • Klämskyddsram på alla fyra sidor 
 • Lyftbordet är utrustad med slangbrottsventiler och mekaniska service spärrar  
 • Överbelastningskydd inställd för 110 % nominal kapacitet 
 • Övre gränsläggare 
 • Hög kvalitet av glidlager med smörjningspunkter 
 • Konstruktion av fyrkantprofil för ökad stabilitet